Proceso selectivo – administrativo/a de administración especial con funcións informáticas

Para xeral coñecemento, adxúntanse en pdf as bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria do proceso selectivo para cubrir unha praza de administrativo/a de administración especial, con funcións informáticas, da Agrupación de Concellos Arnoia-Beade, en calidade de funcionario/a interino/a, polo sistema de concurso-oposición.

Bases xerais e específicas – administrativo interino – galego