Actualización consulta popular

Tras considerar informes xurídicos ao respecto, infórmase que a Alcaldía do Concello de Beade decidiu suspender a consulta popular respecto ao cambio de nome da Rúa Caudillo. Estanse estudando alternativas para poder coñecer a opinión da veciñanza seguindo os trámites legais oportunos.