Comunicación

Podes dirixirte aos servizos administrativos do Concello de Beade tramitando consultas, queixas e reclamacións a través do seguinte formulario de contacto:

    *Campo obrigatorio