Mancomunidade do Ribeiro

A Mancomunidade de Concellos do Ribeiro constitúese como Entidade Pública supramunicipal por iniciativa e vontade unánime dos Concellos que forman a Comarca do Ribeiro, ala polo ano 1987, para xestionar, de forma conxunta, unha serie de servizos básicos, entre os que destacan os servizos de recollida de residuos sólidos urbáns, o Servizo Social de Base, Matadoiro Comarcal, Protección Civil e Prevención e Extinción de Incendios, Recadación, Informatización e Cultura.

Servizos que se ofrecen a través da Mancomunidade:

  • Servizo de recollida de residuos sólidos urbáns.
  • Servizo de Recadación.
  • Servizo Social de Base.
  • Protección Civil.
  • Prevención e Extinción de Incendios.

Contact