Proxecto de mellora da eficiencia

 

Proxecto de mellora da eficiencia enerxética do alumeado público exterior do concello de Beade.

Por resolución do Director Xeral do IDAE de 20/09/2018 concedeuse axuda ao abeiro do RD 616/2017, de 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020, por un importe de 114.980,00 euros.

A actuación que conta co cofinanciamento do Fondo Europeo de Desenrolo Rexional (FEDER) consiste na renovación das instalacións de alumeado en 262 puntos de luz, substituindo as luminarias de vapor de sodio por tecnoloxía led, así como actuando en cinco cadros de mando. Producirase un aforro enerxético do 65%.