Acta da sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local de 9 de xaneiro de 2024