Acta da sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local de 1 de marzo de 2024