Acta da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local de 5 de febreiro de 2024