Subvencións para primeira experiencia profesional de menores de 30 anos

Se adxunta en pdf información relativa a subvencións para primeira experiencia profesional das persoas mozas menores de 30 anos mediante contratos formativos. Trátase dunha axuda convocada pola Consellería de Emprego da Xunta de Galicia e dirixida a persoas empregadoras e empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, que contraten persoas mozas traballadoras por conta allea, para prestar servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia.

Subvenciones para primera experiencia profesional