Información – Centro de Saúde – mes de agosto

Infórmase que, no periodo comprendido entre os días 10 e 16 de agosto de 2023, a médica habitual do Centro de Saúde de Beade estará de vacacións. Para suplir dita ausencia, a médica do Concello veciño de Leiro desprazarase ao noso Concello de 12 a 13 horas para atender as urxencias das persoas que, con cita previa, así o soliciten.

Moitas grazas pola comprensión e colaboración.