Novas

Taller de Risoterapia e Antiestrés

Dentro do programa “Envellecendo en Ourense, Envellecendo en Positivo” terá lugar un taller de risoterapia partir do XX/XX, todos os mércores as 19:30 no propio Concello de Beade.

A cargo de Risaplus.

Apertura de prazo de solicitudes na Casa Niño Arrolos para o curso 2018/2019

Aberto prazo de solicitude de matrícula para o curso escolar 2018/2019 na casa niño Arrolos de Beade. O periodo abranguerá do día 1 ao 15 (ambos incluídos) de Marzo de 2018.

Requisitos para optar a unha praza na casa niño (Art. 2 da Orde do 6 de Maio):

  • Estar empadroado/a no Concello de Beade ou nun limítrofe onde non existan recursos de atención á infancia de ata tres anos de idade.
  • Ter unha idade comprendida entre os 3 meses e os 3 anos.

No suposto de que haxa unha demanda de prazas superior ás que se ofertan, a admisión efectuarase en primeiro lugar en función do empadroamento no concello e, de ser aínda necesario, segundo criterios de renda, de acordo co baremo e puntuación establecido no anexo VII da ORde do 6 de Maio.

Consultas, presentación de solicitudes e documentación na propia casa niño ( rúa Porriñeira, 4 (antiga escola) ) en horario de 8:30-16:30 de luns a vernes.

Nota: Os/as nenos/as matriculados no curso 2017/2018 (sempre que reúnan os requisitos de acceso que deron lugar á obteción da praza) terán prioridade de renovación frente a nenos/as de novo ingreso.

Subvención de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

O concello de Beade recibiu notificación da concesión dunha subvención ao abeiro da Orde do 14 de xuño de 2016, pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatorio de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, dentro do Plan específico extraordinario de investimentos destinado á mellora de infraestructuras e equipamentos nos concellos de Galicia.

O concello solicitou axuda para a “Mellora da rede de saneamento en Beade” por unha cantidade de 35.468,18 euros, sendo a subvención concedida de 29.312,55 euros.

As obras  executaránse segundo o anteproxecto aprobado.