Taxa de utilización do tanatorio municipal

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de utilización do tanatorio municipal.

Cota tributaria:

  • Pola utilización de cada sala de tanatorio por período de 48horas: 250 euros, para os residentes no municipio de Beade, e 350 euros, para os non residentes.
  • Pola utilización de cada sala de tanatorio que exceda de 48 horas: 100 euros/día.

 

Attachments