Taxa de recollida de lixo

Ordenanza municipal reguladora da taxa de recollida de lixo.

Tarifa anual:

  • Vivenda de carácter unifamiliar. 55 Euros
    (vivenda destinada a domicilio de carácter familiar e aloxamento que non exceda de 10 prazas.)
  • Bares-cafeterías, carnicerías, tendas de alimentación, almacéns e industrias. 85 Euros

Attachments