Acta do Pleno do día 4 de maio de 2017

Acta da sesión extraordinaria e urxente do pleno do Concello de Beade, celebrada o día 4 de maio de 2017.

Attachments