Taxa subministración de auga

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola subministración de auga aprobada o 14 de xaneiro de 2014.

Prezos:

a) Por dereitos de acometida de enganche á rede de abastecemento; 400,00 €

b) Por consumo de auga:

– Cota servizo; ………………………………………….4,50 €/mes

Uso doméstico:

  • Ata 10 m3/mes; …………………………………………0,15 €/m3
  • De 10 a 40 m3/mes; …………………………………..0,25 €/m3
  • De 40 a 70 m3/mes; …………………………………..0,80 €/m3
  • Máis de 70 m3/mes; ………………………………….1,60 €/m3

Uso industrial:

  • Ata 20 m3/mes; ………………………………………0,40 €/m3
  • Máis de 20 m3/mes; ………………………………. 1,20 €/m3
  • Consumo en obras; ………………………………….0,40 €/m3

Na anterior tarifa non se entende incluído o IVE, que se factura aparte.

Attachments