Edicto de cobranza – IBI 2023

Faise saber que están ao cobro, en periodo voluntario, os recibos do Imposto sobre Bens Inmobles e de carcaterísticas especiais do ano 2023 no periodo de 3 de xullo ao 4 de setembro, ambos inclusive.

Información completa no seguinte documento: Edicto cobranza IBI 2023