Acta do Pleno extraordinario de 27 de xuño de 2023

Acta do Pleno extraordinario do Concello de Beade de 27 de xuño de 2023.

ORDE DO DÍA:

  1. Aprobación, se procede, do borrador da acta da sesión celebrada con data de 17 de xuño.
  2. Sorteo e elección dos membros da mesa electoral con motivo das eleccións xerais do 23 de xullo de 2023.

Acta do Pleno extraordinario do Concello de Beade de 27 de xuño de 2023