Acta do Pleno do día 30 de novembro de 2017

Acta da sesión ordinaria do Pleno do Concello de Beade, celebrada o día 20 de novembro de 2017.

Attachments