Acta do Pleno do día 30 de marzo de 2017

Acta da sesión ordinaria do Pleno do Concello de Beade, celebrada o día 30 de marzo de 2017.

Attachments