Acta do Pleno do día 23 de xaneiro de 2018

Acta da sesión ordinaria do Pleno do Concello de Beade, celebrada o día 23 de xaneiro de 2018.

Attachments