Acta do Pleno do día 19 de decembro de 2017

Acta da sesión extraordinaria do Pleno do Concello de Beade, celebrada o día 19 de decembro de 2017.

Attachments