Acta do Pleno do día 16 de febreiro de 2018

Acta da sesión ordinaria do Pleno do Concello de Beade, celebrada o día 16 de febreiro de 2018.

Attachments