Acta da sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local de 6 de xullo de 2023