Acta da Xunta de Goberno do día 29 de decembro de 2017

Acta da sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local do Concello de Beade, celebrada o día 29 de decembro de 2017.

Attachments