Acta da Xunta de Goberno do día 22 de febreiro de 2018

Acta da sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local do Concello de Beade, celebrada o día 22 de febreiro de 2018.

Attachments