Acta da Xunta de Goberno do día 17 de marzo de 2014

Acta da sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local do Concello de Beade, celebrada o día 17 de marzo de 2014.

Attachments