Acta da Xunta de Goberno do día 14 de novembro de 2017

Acta da sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local do Concello de Beade, celebrada o día 14 de novembro de 2017.

Attachments