Acta da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local de 10 de agosto de 2023