Acta da sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local do 4 de xullo de 2023