Acta da sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local do 14 de xuño de 2023