Acta da sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local de 7 de novembro de 2023