Acta da sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local de 4 de agosto de 2023