Acta da sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local de 28 de agosto de 2023