Acta da sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local de 14 de decembro de 2023