Acta da sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local de 12 de setembro de 2023