Acta da sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local de 10 de outubro de 2023