Acta da sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local de 1 de abril de 2024