Técnico municipal de urbanismo

O técnico municipal de urbanismo estará na Casa do Concello todos os xoves de cada semana, de 8:30 a 14:30 h.

Contact