D. Senén Pousa Soto

Concelleiro da Agrupación de Electores por Beade (AEPB)

  • Concelleiro da Agrupación de Electores por Beade (AEPB) no Concello de Beade.
  • Membro da Comisión Especial de Contas.