D. Manuel Formigo de la Fuente

Segundo Tenente de Alcalde - Partido Popular

  • Segundo Tenente de Alcalde do Concello de Beade.
  • Membro da Xunta de Goberno Local e da Comisión Especial de Contas.
  • Representante do Concello de Beade na Xunta de Goberno da Mancomunidade de Concellos do Ribeiro.
  • Representante do Concello de Beade nos órganos de goberno da Mancomunidade de Concellos do Ribeiro.