Dª. Gabriela Pérez Costa

Primeira Tenente de Alcalde - Partido Popular

  • Primeira Tenente de Alcalde do Concello de Beade.
  • Membro da Xunta de Goberno Local e da Comisión Especial de Contas.
  • Representante do Concello de Beade nos órganos de goberno da Mancomunidade de Concellos do Ribeiro.