Da. María del Carmen Rama Cotelo

Concelleira do Partido Socialista de Galicia