Plan Marco 2016

Resolución do 25 de xaneiro de 2016, pola que se aproba o Programa de Mellora de Camiños Municipais de acceso a explotacións agrarias 2016, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), ao abeiro do PDR de Galicia 2014-2020 (Plan Marco 2016).

O concello de Beade ven de ser beneficiario dunha axuda ao traveso do Plan Marco 2016 para a execución da obra “Afirmado de Camiño en Beade”, cun orzamento total de 44.128,87 euros.