D. Benito Cibeira Formigo

Concelleiro do Partido Socialista de Galicia