Actualidade / O tempo

A seguinte información meteorolóxica está proporcionada polo Instituto Nacional de Meteoroloxía. Na seguinte taboa amósase o estado actual do tempo no nóso Concello, así como unha previsión a corto plazo para os 3 próximos días, indicando, o estado do ceo, probabilidad de choiva e temperaturas máximas e mínimas.

Para máis información sobre o estado do tempo no noso concello ou noutras localidades, utiliza os seguintes enlaces que che propoñemos:

Caudillo, s/n - Beade - Ourense - 32431 - Tel.: 988 480 034 - Fax: 988 480 075 - info@beade.es