Información concello / Actas e ordenanzas / Ordenanzas

 • Ordenanza Auga

  28/12/2006

  Categoría: Ordenanzas

  Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de auga.

 • Ordenanza Augas Residuais

  01/01/2006

  Categoría: Ordenanzas

  Ordenanza fiscal reguladora da taxa de depuración de augas residuais.

 • Ordenanza Lixo

  01/01/2006

  Categoría: Ordenanzas

  Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de recollida de lixo.

 • Ordenanza IAE

  14/02/2003

  Categoría: Ordenanzas

  Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE).

 • Ordenanza imposto construccións, instalacións e obras

  14/02/2003

  Categoría: Ordenanzas

  Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construccións, instalacións e obras.

 • Ordenanza IBI

  01/01/2003

  Categoría: Ordenanzas

  Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles.

 • Ordenanza taxa dominio público

  01/01/2003

  Categoría: Ordenanzas

  Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do solo, subsolo e volo sobre o dominio público local por parte de empresas operadoras do sector eléctrico, telecomunicacións e...

 • Ordenanza entrada de vehiculos..

  01/01/2002

  Categoría: Ordenanzas

  Ordenanza fiscal reguladora do prezo público por entrada de vehículos o través das beirarrúas e as reservas de vía pública para aparcamento, carga e descarga de mercadorías de calquera clase.

Caudillo, s/n - Beade - Ourense - 32431 - Tel.: 988 480 034 - Fax: 988 480 075 - info@beade.es