Concello / Corporación

Membros da Corporación Municipal

 • Senén Pousa Soto (Alcalde)
 • Antonio Pousa Soto (1º Tenente de Alcalde)
 • Manuel Pérez Quinteiro (2º Tenente de Alcalde)
 • Angel Santamaria Raña (Concelleiro)
 • Antonio Formigo Mosquera (Concelleiro)
 • Benito Cibeira Formigo (Concelleiro)
 • Miguel Angel Carreiro Estévez (Concelleiro)

 

Membros da Xunta de Goberno Local

 • Senén Pousa Soto (Alcalde)
 • Antonio Pousa Soto (1º Tenente de Alcalde)
 • Manuel Pérez Quinteiro (2º Tenente de Alcalde)

 

Membros da Comisión Especial de Contas

 • Senén Pousa Soto (Alcalde)
 • Antonio Formigo Mosquero (Concelleiro)
 • Angel Santamaría Raña (Concelleiro)
 • Antonio Pousa Soto (1º Tenente de Alcalde)
 • Miguel Angel Carreiro Estévez (Concelleiro)

 

Departamentos de Servizos Técnicos

 • Pablo Fernández Loureiro (Secretario-Int.)
 • Angel Santamaría Raña (Tesoureiro)

 

Caudillo, s/n - Beade - Ourense - 32431 - Tel.: 988 480 034 - Fax: 988 480 075 - info@beade.es