Concello / Taboleiro municipal

Nesta sección presentámosche, para a túa consulta, un listado de tódolos documentos físicos que actualmente se atopan expostos no tablón de anuncios da Casa do Concello, indicándoche ademáis do título e descripción dos mesmos, as datas entre as cales se manterán expostos.

  • Anuncio nº1

    Do 22/01/2001 a 14/02/2007

    Texto deste anuncio

  • Anuncio nº2

    Do 26/01/2001 a 4/02/2007

    Texto deste anuncio

Caudillo, s/n - Beade - Ourense - 32431 - Tel.: 988 480 034 - Fax: 988 480 075 - info@beade.es