Concello / Orzamentos municipais

Podese consultar as Bases de execución do Orzamento para 2008 e o orzamento nos seguintes enlaces:

Caudillo, s/n - Beade - Ourense - 32431 - Tel.: 988 480 034 - Fax: 988 480 075 - info@beade.es