Trámites / Solicitudes / Padrón de habitantes

Alta individual no Padrón

 

Dirixido a:

 

Documentación a aportar:

 

Taxas:

  • Exento de taxas

Lugar de presentación da solicitude:

  • Concello de Beade, Casa do Concello – Rúa Caudillo, 2, 32431 - Beade Tel.: 988480034 - Fax: 988480075
  • Por correo.

Impresos da solicitude:

Caudillo, s/n - Beade - Ourense - 32431 - Tel.: 988 480 034 - Fax: 988 480 075 - info@beade.es